TARIMSAL KAYNAKLI SULARDA NİTRAT KİRLİLİĞİNE SON!.. - izkalite

T.C.
İzmir Valiliği
İl Kalite Koordinasyon Kurulu
İçeriğe git

Ana menü:

TARIMSAL KAYNAKLI SULARDA NİTRAT KİRLİLİĞİNE SON!..

03 Mayıs 2019 Cuma
Hakkımızda > Haberler

“SÜRDÜRÜLEBİLİR HAYVANCILIKTA NİTRAT KİRLİLİĞİNİN MEKANSAL STRATEJİK ANALİZİ VE İNOVATİF BİR TEKNO-EKO MODEL PLANI” BAŞLIKLI FİZİBİLİTE PROJESİNİN AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından ilan edilmiş olan 2018 Yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan ve İzmir Tarım ve Orman İl Müdürümüz Musa BAKAN’ın proje beyannamesini imzaladığı Küçük Menderes Havzası’nda sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla sunulan “Sürdürülebilir Hayvancılıkta Nitrat Kirliliğinin Havzada Mekânsal Stratejik Analiziyle İnovatif Bir Tekno-Eko Model Planı” başlıklı projenin sözleşmesi taraflarca imzalanarak 09.01.2019 tarihinde yürütülmeye başlanmıştır. İZKA Genel Sekreterlik makamında düzenlenen törende Proje koordinatörü Ziraat Yüksek Mühendisi Yücel ÇARDAKÇI hazır bulundu.

Söz konusu projesinin açılış töreni de, 03.05.2019 tarihinde İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Konferans Salonunda, İzmir Valisi adına Vali Yardımcımız Sayın Erol TÜRKMEN, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Dr. Ali Kılıç ÖZBEK, İzmir İl Tarım Orman Müdürü Musa BAKAN, İzmir Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Cemil ÇUMAK, İzmir Valiliği İl Kalite Koordinasyon Kurulu Koordinatörü Mahmut AKYİĞİT, İZKA Birim Başkanı Sinem ÖZDEMİR DURMUŞLAR, İZKA Uzmanı Hakkı Gökhan ELÜSTÜN, Prof. Dr. Vahap TECİM, Prof. Dr. Murat BOYACI, Prof. Dr. Erdem AYKAŞ, Prof. Dr. H. Baki ÜNAL, İl Müdürlükleri, Hayvancılık amaçlı Kooperatif, Birlikler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Şube Müdürlükleri ve İlçe Müdürlüklerinin olduğu geniş bir Kurumsal katılım ve 150’ye varan katılımcıyla gerçekleştirilmiştir.

Proje açılış konuşmasında; Tarımsal ekolojinin tükenebilir ve kısıtlı bir kaynak olması, 21. yüzyılda karşımıza çıkan en ciddi sorunlardan biri olduğuna dikkat çeken İzmir Valisi adına Vali Yardımcımız Sayın Erol TÜRKMEN, Tarım Orman Bakanlığı, İzmir İl Tarım Orman Müdürü Musa BAKAN ve İzmir Valiliği İl Kalite Koordinasyon Kurulu Koordinatörü Mahmut AKYİĞİT bu tarz projelerle tarımsal kaynaklı sularda nitrat kirliliği yönetimi başta olmak üzere ekolojik yaklaşımlı sistemlerin tarım sektörünün entegre bir parçası olmaya devam edeceğini belirtmişlerdir. Ayrıca, "Fizibilite çalışması yapılacak olan Küçük Menderes Havzasında pilot olma niteliğinde koruma odaklı mekânsal stratejik tasarım ve inovatif tekno-eko model planının’’ önümüzdeki dönemde hayata geçmesi ile İzmir’e büyük katkısı olacağını belirtmişlerdir. Daha sonra Proje açılış konuşmasının sonunda konuşan Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Dr. Ali Kılıç ÖZBEK de tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliği önlemeye yönelik İl Müdürlükleri tarafından yapılacak çalışmaların önemine işaret ederek, konu ile doğrudan ilgili bu fizibilite proje çalışmasına katılımın gerçekleşeceğini dile getirmişlerdir.

Açılış konuşmasını müteakip, Projeyi hazırlayan ve Koordinatörü olan Zir. Yük. Müh. Yücel ÇARDAKÇI tarafından Fizibilite Projesi Tanıtım Sunumu yapılmıştır. Daha sonra programın kapanışında konuşan öğretim üyelerinden Prof. Dr. Vahap TECİM, Projeyle geliştirilecek ekolojik yaklaşımlı mekânsal karar destek sisteminin, kırsal alanda planlamaya yetkili kurumlara ve bölgeye etkisinin önemini vurgulamıştır ve daha sonra sunum yapan Prof. Dr. Murat BOYACI’ da Proje inovatif uygulamalarının bölgedeki teknoloji ve inovasyon sürecine katkısına dikkat çekmiştir. Kapanış sunumunda ise Prof. Dr. Erdem AYKAŞ; proje konusu olan sürdürülebilir tarım ile tarım endüstrisi 4.0 ilişkisine değinerek bölge açısından önemini örneklerle belirtmiştir.

Projeyle, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma - Uygulama ve Üretim Çiftliği bünyesinde, Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlanması amacına yönelik Teknolojik Eko-İnovasyon Merkezinin kurulmasının yanı sıra Küçük Menderes Havzası’nda pilot olma niteliğinde, koruma odaklı kırsal alan planlanması ile hayvancılık alanlarının oluşturulmasına ait tasarımın kırsal kalkınma ekseninde fizibilitesi yapılacak olup bu kapsamda İzmir’in ihtiyaçlarına cevap verecek çevre dostu hayvancılık sistemi ve inovatif sürdürülebilir tarımın nasıl olması gerektiği tüm teknik detaylarıyla ortaya konacaktır. Planlama, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın havza bazında pilot olarak uygulayabileceği bir model olacağından, Türkiye’nin Avrupa Birliği nitrat direktifine uyumuna İzmir’den önemli bir ivme kazandırılmış olacaktır.

Diğer taraftan, hedef grubu olarak, Küçük Menderes Havzasından seçilen 48 adet önder hayvancılık işletmesi ile fizibiliteye ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması ve sularda nitrat kirliliği konusunda bilgilendirilmeyi içeren faaliyetlerle farkındalık oluşturulacaktır. Bununla birlikte üreticilerimiz hayvansal gübre yönetimi uygulamalarında çevre bilinci ile birlikte teknik ve işletme stratejileri kazanacaklardır. Buna ilaveten, Çiftçilerin bu teknikle elde ettiği tarımsal ürünlerinin, ulusal ve uluslararası pazarlarda ekonomik değer artışına olumlu katkı sağlanmış olacaktır. Ayrıca, sularda nitrat kirliliğinin yol açtığı ötrifikasyon-toplu balık ölümleri ile insanlarda mide kanseri, düşük doğum vb. gibi insan sağlığını ilgilendiren konularda sağlanacak olumlu gelişmeler ile nihai yararlanıcılar üzerinde oluşan sağlık riskinin azaltılması sağlanacaktır.


Ana Sayfa | Hakkımızda | Paydaş Kurumlar | İzmir Valiliği | Kurumsal | İletişim | Genel Site Haritası
© 2017 İzmir Valiliği İl Kalite Koordinasyon Kurulu 855 Sok. No: 40 Konak / İZMİR
Tel: 0 232 455 14 00 & Dahili: 1328 Faks: 0 232 482 04 54 Eposta :izmirkamudakalite@gmail.com
İçeriğe dön | Ana menüye dön