Kurulumuz Hakkında

Günümüzün gelişen kalite ve yönetim yaklaşımları doğrultusunda kurumsal mükemmellik anlayışını benimseyen ülkeler bu çağdaş yaklaşımı çeşitli ulusal/uluslararası modellerle teşvik etmektedir. Ülkemizde de Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın (EFQM) geliştirdiği Mükemmellik Modeli ve Alman İdari Bilimler Üniversitesi’nin modelinden esinlenerek oluşturulmuş bir toplam kalite yönetim aracı olan Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) modeli benimsenmiştir.

         Dokuz ana kriterden oluşan model; çalışan, hizmet alan/vatandaş ve toplum memnuniyetini esas almaktadır. Modeli bir özdeğerlendirme aracı olarak benimseyen kuruluşlar kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını belirleyerek, kuruluşa aynı anda farklı açılardan bakabilmekte ve kuruluşun performans analizini bütünsel bir çerçeve içinde ele alarak yönetim yaklaşımlarını iyileştirme fırsatları elde edebilmektedirler

Faaliyete geçirilen Kurulumuz projesi İZMİR KALDES (İzmir Valiliği Kalite Değerlendirme Sistemi) ileil bazında kamu kurumlarının ortak bir platformda veri tabanları üzerinden takip edilerek, halkın ve çalışanların talep ve beklentilerine hızlı, somut ve inovatif çözüm önerileri getirebilmek, kurumların  güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilerek oluşturulan eylem planları ile verimliliklerinin arttırılması hedeflenmektedir.