28.03.2018 "Tüketim Mal ve Hizmetlerinde Kalite / Tüketici Hakları" konulu Panel

     İzmir Valiliği ve İl Ticaret Müdürlüğü işbirliğiyle kamusal yaşamda mükemmellik ana başlığı altında düzenlenen etkinlikler kapsamında “Tüketim Mal Ve Hizmetlerinde Kalite/Tüketici Hakları” konulu panel Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının toplantı salonunda gerçekleştirildi.     Panelin açılış konuşmasında İzmir Valiliği İl Kalite Koordinasyon Kurulu Koordinatörü Mahmut AKYİĞİT; bu yılki format gereği her panelde İl Müdürlüklerinden birinin çalışmalarının ele alındığını, bu ayki panelde de İl Ticaret Müdürlüğünün çalışmaları ele alınarak bu kez Üniversite, bürokrasi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının belirgin şekilde sentezlendiğini, ilk olarak da kurumsal kalite ve standartlar yerine somut mal ve hizmetlerin kalitesi ve buna yönelik tüketici haklarının ele alındığını belirterek panelden çıkacak sonuçların amacına yönelik olması temennisinde bulundu.    Program yürütücüsü Sayın Dr. Mihriban ÖNALDI COŞKUN tarafından paneli yönetmesi için kürsüye davet edilen Ticaret İl Müdürü Sayın Şahin ERSÜ; toplumun ihtiyacı olan tüketici hakları konusundaki çalışmaları panelin teması olarak gündeme getirmenin yerinde olduğuna değindi.     Sırasıyla söz alan konuşmacılardan;

    Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Murat AYDOĞDU; Sözleşme nevileri (satış, vadeli satış, mesafeli satış, tur vb.) ve bu sözleşmelerden doğan hakları; haksız ticaret uygulamalarının yasaklanması konusunu; hakem heyetleri yönetmelikleri referans (6502 Sayılı) yasada yapılan değişikliklerdeki tüketici lehinde ve aleyhindeki oluşabilecek durumları ele aldı.     İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanı Sayın Zekeriya MUTLU ise “güçlü mü haklı olacak, yoksa mağdur mu haklı olacak?” diye söze başlayarak tüketicinin korunması hakkındaki kanunun esnafa yansımasını, esnaf ve sanatkarların yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu, tüketici haklarının bin yıl önceden ahi ocağından beri başladığını, ayıplı malın mutlaka ve mutlaka bilir kişi olarak ehline gönderilmesi gerektiğini ifade etti.    İzmir Barosundan Avukat Sayın Salih Emrah ERTAN; piyasaların serbestliği, ürünlerin hataları, planlı eskitme/ürün yaşam döngüsüne konularına değindi.     İzmir Barosundan Avukat Sayın Sefer KESKİN; finansal tüketicilerden alınacak ücretler (tahsis, ekspertiz, rehin vb. toplam 20 adet), Devre Tatil Sözleşmesi, paket tur vb. sözleşmelerle bu sözleşmelerden doğan haklar konusunu ele alarak tüketicilerin mağduriyet durumunda yapması gerekenleri anlattı.     Panel sonunda Koordinatör Mahmut AKYİĞİT valiliğin teşekkür belgelerini panel başkanı ve konuşmacılara takdim etti.