21.02.2018 "Sağlıkta Performans ve Kalite" konulu Panel

     21 Şubat 2018 tarihinde Valiliğimiz İl Kalite Koordinasyon Kurulu, İl Sağlık Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi İşbirliği ile “Sağlıkta Performans ve Kalite” konu başlıklı panel düzenlenmiştir.     İl Sağlık Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Dr. Özlem HAYDAROĞLU’nun Oturum Başkanı olduğu panelde;

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz ANACAK (Sağlıkta Kalite: Radyasyon Güvenliği),

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Bilgin ARDA (Sağlıkta Kalite: Hastane Enfeksiyonları),

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Eyüp KEBAPÇI (Dünden Bugüne Hasta ve Çalışan Güvenliği)

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Dudu İlgül BİLGİN (Sağlıkta Nitelik mi Nicelik mi?)

İzmir Diş Hekimleri Odası, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat SÜTPİDELER (Diş Hekimliğinde Performans ve Beklentiler) başlıklı sunumları yaparak katılımcıları bilgilendirmişlerdir.


     Panelde Vali Yardımcısı Sayın Uğur KOLSUZ yaptığı konuşmada, konunun önemine değinerek, sağlık standartlarında ilerleme kaydedildiğini, hatta birçok ülkeden daha iyi durumda olunduğunu, tedavide zaman kayıplarının önüne geçildiğini belirtmiştir. Sağlık konusunda çalışmaların, Valilikçe ve ilgili kurumlarca sürdürüldüğünü, bu panelin söz konusu çalışmaların bir parçası olarak verimli olmasını ve çıkacak sonuçların uygulamada karşılık bulmasını dileyerek katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etmiştir. Panel sonunda da konuşmacılara teşekkür belgelerini takdim etmiştir.