25.01.2018 "Güvenli Turizm Stratejik Analizi" konulu Panel

       İzmir Valiliği, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Turizm İl Müdürlüğü iş birliğiyle ülkemizin turizm faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla güvenli turizm kapsamında 25 Ocak 2018 tarihin İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı salonunda “Bütünleşik Güvenli Turizm Stratejik Analizi” konulu panel programı gerçekleştirildi.

25 Ocak 2018 Perşembe günü Saat 14:30’da YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) Toplantı Salonunda İzmir Valiliği İl Kalite Koordinasyon Kurulu Koordinatörü Sayın Mahmut AKYİĞİT’in başkanlığından gerçekleştirilen panele Üniversiteler, Valilik sorumluluk alanındaki kamu kurum/kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.İl Kalite Koordinasyon Kurulu Koordinatörü Mahmut AKYİĞİT “Kamusal Yaşamda Mükemmellik ana başlıklı etkinliklerde bu yıl değişik format izlenerek her panelde bir kurumun işlevlerinden konu seçilmektedir. Bu panelde de Turizm İl Müdürlüğü iş birliğiyle “Bütünleşik Güvenli Turizm Stratejik Analizi” konusu işlenmiştir.” şeklinde konuşmasının yanı sıra Özdeğerlendirme programında bu yıl ki yapılacak değişiklikleri de özetleyerek kurum yönetici ve personelini katkı ve öneriye davet etmiştir. DEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin TOPRAK KARAMAN “2016-2018 Güvenli Turizm Çalışmaları süreci” konulu sunumuyla bölgemizde turizm ile ilgili yapılan çalışmalara değindi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden Araştırmacı Faruk ÜNER’in “Turizm Çalışanlarına Yönelik Turizm Güvenliği Eğitimlerinin Planlanması Ve Uygulanması” konulu sunumunun ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Şube Müdürü Semin Solak “İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN Güvenli Turizm Konusunda Uygulamalar”, Turizm Seyahat Acenteleri Birliği başkanı İsmail Hakkı KARADEVECİ “Mutlu turist, güvenli turisttir.” temalı sunum yaptılar. Oturum başkanı Akyiğit toplantının ve benzeri etkinliklerin amacına ulaşarak bacasız sektör olan turizmin gelişimine katkı sağlamasına çağrıda bulundu.

      Panel, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından dilek ve temennilerle sona erdi.