22.02.2017 "Türkiye'de İllere Göre Kamu Yatırımlarının Etkinliği" konulu Panel