18.11.2013 "Hastanelerde Toplam Kalite Yönetimi, Mükemmeliyet ve Hasta Memnuniyeti" konulu Panel