11.10.2012 "Trafikte Kalite - Güvenli Geçitlerden Güvenli Geçişler" konulu Çalıştay

11.10.2012 tarihinde yapılan Trafikte Kalite - Güvenli Geçitlerden Güvenli Geçişler çalıştayı 85 kişi katılımla, İZİSYÖM (İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi) işbirliği ile Sanayi Odası Yemekhanesinde gerçekleştirildi. İl Kalite koordinasyon kurulu Koordinatörü Mahmut AKYİĞİT trafiğin bireylere ait olmadığını vurgulayarak toplumu daha duyarlı olmaya olmaya davet etti.