16.04.2012 "Yerel Yönetimlerde Mükemmeliyet, Etkin Yönetim ve Kalite" konulu Panel