15.03.2012 "Etkin Devlet (E-Devlet) / Kamu Hizmetlerinin Etkin Sunumu" konulu Panel