İZMİR KALDES (İzmir Valiliği Kalite Değerlendirme Sistemi) e İlişkin Tanımlar ve Dikkat Edilecek Hususlar


Kurumsal Özdeğerlendirme;

Bir kuruluşun faaliyetlerinin ve sonuçlandırdığı işlerin bir yönetim modeli esas alınarak, kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak gözden geçirilmesidir.

 İZMİR KALDES (İzmir Valiliği Kalite Değerlendirme Sistemi) nin Amacı

Kurumların hizmet standartlarının geliştirilmesi amacıyla Anketler, Performans Göstergeleri, Girdi Kriterleri, Görüş ve Öneriler ile dijital ortamda kurumların güçlü alanlarının ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilerek “Kurum, Valilik veya Bakanlık” tarafından iyileştirilmesinin sağlanmasıdır.



 İZMİR KALDES (İzmir Valiliği Kalite Değerlendirme Sistemi
) Kapsamında Yapılacak İşlemler:

1-Çalışanlar; kendilerine duyurulacak olan “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” ile birlikte “Çalışan Memnuniyet Anketi” ne giriş yapabileceklerdir.

Çalışanlara verilen şifre ile her çalışan “Kendi Birimini” ve “Genel” başlığı altında Kurumunu, şube/birim yöneticileri ise “Genel” başlığı altında memnuniyet değerlendirmesi yapacaktır. Ayrıca şube/birim çalışanları “Genel”başlığını diğer Kurumlar için de “Hizmet Alan Memnuniyeti” ve “Toplum Memnuniyeti” olarak Kurumların kendi web sayfaları veya “Valiliğin Vatandaş Portalı” üzerinden giriş yaparak da doldurabileceklerdir.


2-Kalite Birimi Sorumluları; “kalite” ile biten “Kullanıcı Adı” ve belirlemiş oldukları şifre ile sisteme giriş yaparak “Girdi Kriterleri” ve “Performans Göstergeleri” ni dolduracaklardır

3-Hizmet Alanlar; “Kurumun web sayfası” veya “Valiliğin Vatandaş Portalı” üzerinden giriş yaparak Kurumla ilgili değerlendirme yapabileceklerdir.

4-Toplum; “Kurumun web sayfası” veya “Valiliğin Vatandaş Portalı” üzerinden giriş yaparak Kurumla ilgili değerlendirme yapabileceklerdir.