T.C.
İzmir Valiliği
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Toplumla İlgili Memnuniyet Anketi
Değerli Katılımcı,
Bu anket ile sizlerin değerli görüş ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Anket sonuçları, sizlere daha kaliteli bir hizmet vermek ve sizlerin memnuniyetini sağlamak için yapacağımız çalışmalara temel oluşturacaktır. Lütfen adınızı belirtmeyiniz. Amacımız sonuçları bir bütün olarak değerlendirmektir. Aşağıda kurumumuzla ilgili verilmiş olan yargılardan, size en uygun olan seçeneği işaretlemenizi rica ederiz. Boş bıraktığınız takdirde anketiniz kaydedilemeyecektir. Soruları samimi bir şekilde yanıtlayacağınız inancıyla sağlayacağınız katkı ve destek için şimdiden teşekkür ederiz.

Kalite Kurulu

Bu Anket İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İçin Doldurulmaktadır!
Doldurmak İstediğiniz Birimi Seçiniz:
ANKET KATILIMCI PROFİL BİLGİLERİ
1) Kurumdan Hizmet Alma Sıklığı Çok Sık Bazen Hiç
2) Öğrenim Durumunuz İlköğretim Ortaöğretim Lisans Ön Lisans Yüksek Lisans Doktora
3)Yaşınız 30 Yaş Altı 31-40 41-50 51-60 61 Yaş Üstü
4)Cinsiyet Kadın Erkek
5) Çalıştığınız Sektör Kamu Özel STK
ANKET SORULARI
Tanınma Çok ZayıfZayıfOrtaİyiÇok İyi
1)Kurumun hizmet alanlarının bilinirliği.
2)Kurumun toplum açısından gerekli tüm bilgileri açıklaması.
3) Kurumun, toplumun her kesiminin ihtiyaçlarını gözeterek hizmet götürmesi.
4)Kurum faaliyetlerinin şeffaf ve kamuoyuna açık olması.
5)Kurumun yönlendirici / referans bir kurum olması.
6)Kurumun etik tutumu.
7) Kurumun verdiği bilgilerin güvenilirliği.
8)Kurumun toplumla iletişimi.
Topluma Katkı Çok ZayıfZayıfOrtaİyiÇok İyi
1)Kurumun eğitim faaliyetlerine katkı sağlaması.
2)Kurumun sağlık faaliyetlerine katkı sağlaması.
3)Kurumun spor faaliyetlerine katkı sağlaması.
4)Kurumun sosyal/kültürel faaliyetlere katkı sağlaması.
5)Kurumun bilimsel faaliyetlere katkı sağlaması.
6)Kurumun yerel ve ulusal ekonomiye katkısı.
Toplumsal Sorumluluk Çok ZayıfZayıfOrtaİyiÇok İyi
1)Kurumun topluma yönelik gönüllü çalışmaları desteklemesi.
2)Kurumun dezavantajlı toplum kesimlerine destek olması.
Çevre Üzerine Etki Çok ZayıfZayıfOrtaİyiÇok İyi
1)Kurumun doğal kaynakların korunmasına katkısı.
2)Kurumun çevre temizliğine önem vermesi.
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
Sitenin tüm içeriği ve kullanım hakları İzmir Valiliği'ne ait olup, izinsiz kullanılması yasaktır.

Yönetim Bilişim Sistemleri
Giriş Ip: 34.228.42.25