Kurumsal Özdeğerlendirme Programı’na İlişkin Tanımlar ve Dikkat Edilecek Hususlar - izkalite

T.C.
İzmir Valiliği
İl Kalite Koordinasyon Kurulu
İçeriğe git

Ana menü:

Hakkımızda > Haberler

Kurumsal Özdeğerlendirme Programı’na İlişkin Tanımlar ve Dikkat Edilecek Hususlar:

Günümüzün gelişen kalite ve yönetim yaklaşımları doğrultusunda kurumsal mükemmellik anlayışını benimseyen ülkeler bu çağdaş yaklaşımı çeşitli ulusal/uluslararası modellerle teşvik etmektedir. Ülkemizde de Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın (EFQM) geliştirdiği Mükemmellik Modeli ve Alman İdari Bilimler Üniversitesi’nin modelinden esinlenerek oluşturulmuş bir toplam kalite yönetim aracı olan Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) modeli benimsenmiştir.

Dokuz ana kriterden oluşan model; çalışan, hizmet alan/vatandaş ve toplum memnuniyetini esas almaktadır. Modeli bir özdeğerlendirme aracı olarak benimseyen kuruluşlar kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını belirleyerek, kuruluşa aynı anda farklı açılardan bakabilmekte ve kuruluşun performans analizini bütünsel bir çerçeve içinde ele alarak hazırladıkları eylem planları ile yönetim yaklaşımlarını iyileştirme fırsatları elde edebilmektedirler.

Kurumsal Özdeğerlendirme;
Bir kuruluşun faaliyetlerinin ve sonuçlandırdığı işlerin bir yönetim modeli esas alınarak, kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak gözden geçirilmesidir.

Kurumsal Özdeğerlendirme Programının Amacı;
Kurumların hizmet standartlarının geliştirilmesi amacıyla Anketler, Performans Göstergeleri, Girdi Kriterleri, Görüş ve Öneriler ile dijital ortamda kurumların güçlü alanlarının ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilerek “Kurum, Valilik veya Bakanlık” tarafından iyileştirilmesinin sağlanmasıdır.

Kurumsal Özdeğerlendirme Programı Kapsamında Yapılacak İşlemler:

1-Çalışanlar; kendilerine duyurulacak olan “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” ile birlikte “Çalışan Memnuniyet Anketi” ne giriş yapabileceklerdir.

Çalışanlara verilen şifre ile her çalışan “Kendi Birimini” ve “Genel” başlığı altında Kurumunu, şube/birim yöneticileri ise “Genel” başlığı altında memnuniyet değerlendirmesi yapacaktır. Ayrıca şube/birim çalışanları “Genel” başlığını diğer Kurumlar için de “Hizmet Alan Memnuniyeti” ve “Toplum Memnuniyeti” olarak Kurumların kendi web sayfaları veya “Valiliğin Vatandaş Portalı” üzerinden giriş yaparak da doldurabileceklerdir.

2-Kalite Birimi Sorumluları; “kalite” ile biten “Kullanıcı Adı” ve belirlemiş oldukları şifre ile sisteme giriş yaparak “Girdi Kriterleri” ve “Performans Göstergeleri” ni dolduracaklardır.

3- Hizmet Alanlar; “Kurumun web sayfası” veya “Valiliğin Vatandaş Portalı” üzerinden giriş yaparak Kurumla ilgili değerlendirme yapabileceklerdir.

4-Toplum; “Kurumun web sayfası” veya “Valiliğin Vatandaş Portalı” üzerinden giriş yaparak Kurumla ilgili değerlendirme yapabileceklerdir.

Bu bağlamda, hazırlanan “Kurumsal Özdeğerlendirme Programı” ile ilimizdeki Kamu Kurumlarının belli bir standardizasyon içinde güçlü ve iyileştirmeye açık alanları tespit edilerek, gelişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Ana Sayfa | Hakkımızda | Paydaş Kurumlar | İzmir Valiliği | Kurumsal | İletişim | Genel Site Haritası
© 2017 İzmir Valiliği İl Kalite Koordinasyon Kurulu 855 Sok. No: 40 Konak / İZMİR
Tel: 0 232 455 14 00 & Dahili: 1328 Faks: 0 232 482 04 54 Eposta :izmirkamudakalite@gmail.com
İçeriğe dön | Ana menüye dön