İzmir'de "İZDES" Toplantısı - izkalite

T.C.
İzmir Valiliği
İl Kalite Koordinasyon Kurulu
İçeriğe git

Ana menü:

İzmir'de "İZDES" Toplantısı

06 Aralık 2018 Perşembe
Hakkımızda > Haberler

İçişleri Bakanlığı İzleme-Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesiyle ilgili Valiliğimizin toplantı salonunda Merkez Valisi Sayın Mevlüt BİLİCİ başkanlığında 06.12.2018 tarihinde toplantı yapılmıştır.

Toplantıya Vali Yardımcımız Sayın Cemil Özgür ÖNEĞİ ve Valilik birimlerinin amirleri iştirak etmiştir.

Toplantıda İzmir Vali Yardımcısı Sayın Cemil Özgür ÖNEĞİ, "Valilik birimlerinde görev yapan İl Müdürleri ve Şube Müdürlerinin özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılmasının yerinde olacağı" değerlendirmesinde bulunmuştur.

İl Planlama Müdürlüklerinin işlevinin azaldığı düşüncesini dile getiren Vali Yardımcısı Sayın Cemil Özgür ÖNEĞİ, İl Planlama Müdürlükleri uhdesinde çalışan kariyer meslek mensubu İl Planlama Uzmanlarından yeterince yararlanılamadığı tespitinde bulunarak; İl Planlama Uzmanlarının, İçişleri Bakanlığı Uzmanları ile entegre edilerek valiliklerde doğrudan Vali emrine verilmesi ve diğer birimlerde de görevlendirilerek valiliklerin kurumsal hafızasının pekişmesine katkı sunmalarının daha yerinde olacağı görüşünü ifade etmiştir.

Toplantı başkanı Merkez Valisi Sayın Mevlüt BİLİCİ geçen yılki raporun yayınlanmasından sonra halen giderilmeyen sorun ve aksaklıkların bulunup bulunmadığı sorusunu toplantıda bulunan haziruna yöneltmiştir. Bunun üzerine söz alan İl Yazı İşleri Müdürü Özlem GÖKÇE "bir çok kamu kurumu personeli doğrudan SGK modülüne veri girişi sağlarken Valilik birimleri e-içişleri üzerinden sisteme veri aktarmaktadır. Bu bağlamda bakanlığımız ve SGK başkanlığınca ortak hazırlanacak ve entegrasyonu sağlanmış bir uygulamanın hayata geçirilmesine yönelik bir eğitim programı hazırlanmasının İl Valilikleri adına faydalı olacağı" değerlendirmesinde bulunarak, bilgi notu sunmuştur.

Valilik İdari Hizmetler Şube Müdürü Ömer YİĞİT, "hem valilik hem YİKOB birimleri arasında ve diğer kurumlarda İdari ve Mali İşler Müdürlüğü bulunmasının yetki karmaşası yarattığını dile getirmiş buna yönelik düzenleyici bir sistem oluşturulmasının zaman ve iş kayıplarını minimize edeceği" değerlendirmesinde bulunmuştur. Ayrıca İŞKUR tarafından uygulanan TYP'ye (Toplum Yararına Program) göre Valiliklerde de istihdam imkanının sağlanması gerektiğini ifade ederek konuyla ilgili bilgi notu sunmuştur. Vali Yardımcımız Sayın Cemil Özgür ÖNEĞİ bu görüşü onaylayarak benzer veya aynı minvalde görev icra eden başka birimlerin de bulunduğunu bu konuya yönelik bir düzenleme yapılmasının yararlı olacağını ifade etmiştir.

Son olarak söz olan İl Kalite Koordinasyon Kurulu Koordinatörü Mahmut AKYİĞİT ise "Kurumların hizmet standartlarının yükseltilmesini amaçlayan; geçen yılki İZDES raporunda örnek uygulama olarak yer alan Özdeğerlendirme Programı yalnız ilimizde uygulanmaktadır. Bu çalışmaların ülkemiz geneline yaygınlaştırılmasının - ki raporu hazırlayan İZDES ekibi de aynı görüştedir - yararlı olacağı kanaatini dile getirmiştir. Buna İl Kalite Koordinasyon Kurulu ekibiyle katkı sağlayabileceklerini ve bakanlığın emrinde olmaya hazır olduklarını" bildirmiştir. Bunun üzerine toplantı başkanı Merkez Valisi Sayın Mevlüt BİLİCİ rapor isteyerek toplantıyı bitirmiştir.


Ana Sayfa | Hakkımızda | Paydaş Kurumlar | İzmir Valiliği | Kurumsal | İletişim | Genel Site Haritası
© 2017 İzmir Valiliği İl Kalite Koordinasyon Kurulu 855 Sok. No: 40 Konak / İZMİR
Tel: 0 232 455 14 00 & Dahili: 1328 Faks: 0 232 482 04 54 Eposta :izmirkamudakalite@gmail.com
İçeriğe dön | Ana menüye dön